Misija i vizija

Solidar Suisse svoj rad zasniva na dva osnovna principa : sigurnost prihoda kroz zapošljavanje, pristojnim uslovima rada i socijalne zaštite, sa jedne strane ; a sa druge, demokratska zajednica u kojoj građani i ljudskih prava su garantovana. Oba su ključni elementi u borbi protiv siromaštva i održivog razvoja. Ova pitanja su od ključnog značaja za postizanje socijalne pravde.

Solidar Suisse Švajcarska: posvećena je za jedno pravednije – socijalno, političko i ekonomsko društvo. Ima preko 50 projekata u 13 zemlje i vrši kampanje u Švajcarskoj.

Širom sveta eksploatišu se 1.5 milijarde ljudi. 1.75 milijardi ljudi živi u siromaštvu. Ovo treba da se promeni. Međutim da se desi promena, ovi ljudi treba da su u stanju da zarade platu za život. Moraju se poštovati njihova osnovna prava. Oni moraju biti ukljućeni u demokratskom procesu. Istorija nas je naučila da samo oni koji su direktno pogođeni nesigurnim životnim uslovima mogu da poboljšaju svoje uslove. Ali mi ih možemo podržati u njihovoj borbi. U tom smislu Solidar Švajcarska vidi sebe kao partnera u razvoju, radeči na poboljšanju životnih uslova sa radnicima i poljoprivrednicima, nezaposlenima i bezemljašima, uz radničke sindikate i građanske organizacije.

Cyrill Rogger

Cyrill Rogger

Odeljenje za Jugoistočnu Evropu

[email protected]

Syzane Baja

Syzane Baja

Koordinator programa na Kosovu

[email protected]

Ilir Hoxha

Ilir Hoxha

Kosana Menađer projekta i savetnik

[email protected]

Arta Gorani

Arta Gorani

Financijski asistent

[email protected]

Zaim Zogaj

Zaim Zogaj

Sistem podrške za pomoć i Oporavak

[email protected]

Arjan Harxhi

Arjan Harxhi

Vozač i Logistika

[email protected]