KOSANA

KOSANA

View Project

Glavni cilj projekta Kosana je poboljšanje zdravlja i socijalne zaštite populacije Kosova kroz podršku aktivnog učešća civilnog društva u vezi sa zdravstvenom politikom a posebno definisanje sistema zdravstvenog osiguranja. Postoji jedan ključan rezultat da glavna faza projekta ima za cilj da postigne : Rezultat 1:......

Mladi i Zapošljavanje

Mladi i Zapošljavanje

View Project

Projekt: Karijerno (Preuzimanje .docx) Projekt: Skills (Preuzimanje .docx)......

Regionali Program Omladine i Rada

Regionali Program Omladine i Rada

View Project

Objektive projekta Izraditi konkretne ponude koje olakšavaju ulazak u profesionalni svet za mlade odrasle. Motivacija vlasti, parlamenata, škola, poslodavaca i roditelja za početak reformi u profesionalnom obrazovanju i institucionalizaciji specifičnih ponuda za ulazak u profesionalnom svetu. Očekivani rezultati ......

Dialog u sektoru mljekarstava

Dialog u sektoru mljekarstava

View Project

Opšta objektiva projekta Dijaloga za Mleko je da se stvore prave radne mogućnosti i održive mogučnosti za prihode u mljekarskom sektoru Kosova. Solidar Suisse bi želeo da to postigne kroz institucionalni razvoj mlečnih udruženja i, posebno, kroz jedan poboljšani dijalog između različitih zainteresovanih strana, zbog činjenice da su prepreke od stru......