Lajmet

07.01.2019 - 23:10

Është mbajtur punëtoria me temën “Vlerësimi strategjik mbi Këshillimin dhe orientimin në karrierë, mundësit dhe përparësit në komunën e Pejës

07.01.2019 - 23:01

Nënshkimi I marrëveshjeve të bashkëpunimit me partnered e KOSANA 2017-2020

07.01.2019 - 22:55

EKSPOZITË ARTISTIKE TË FËMIJËVE ME AUTIZEM

07.01.2019 - 22:53

Këshillli Rinor Kosovar dhe Solidar Suisse Kosova sot kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për projektin Rinia dhe Punësimi në regjionin e Pejës

07.01.2019 - 22:49

Punëtoria mbi kontekstet nga analiza e nevojave te tregut te punes si dhe oferta per kualifikime profesionale nga shkollat profesionale te Pejes.

07.01.2019 - 22:45

Letra e fundvitit nga Koordinatorja e Programit

07.01.2019 - 22:36

Punëtoria mbi vlerësimit strategjik mbi këshillimin dhe orientimin në karierrë

07.01.2019 - 22:32

“Sigurimet Shëndetësore po fillojnë?!”

07.01.2019 - 22:30

Soldiar Suisse Kosova përkah ditët e inovaconit në kuadër të javës globale të ndërmarrësisë

07.01.2019 - 22:27

Zhvillimi I shkakthësive në menaxhimin e karierrës , takimi I pare I hisedarëve në shkollën ekonomike ali Hadri në Pejë

07.01.2019 - 22:23

Partneri strategjik I projektit KOSANA te mbeshtetur nga Solidar Suisse Kosova, Aksioni për Nëna dhe Fëmijë ka marrë përsipër koordinimin e “Koalicionit K10”,

07.01.2019 - 22:21

Shoqata Kombëtare e Autzimit në Kosove në bashkëpunim ka lansuar blogun për “ Fëmijët me Autizem”