Programi i Solidar Suisse për Evropën Juglindore për periudhën 2021 – 2024

24.06.2021 - 10:30

Fokusi gjeografik dhe rajonet me prioritet

Kosova, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia Veriore, Shqipëria dhe Mali i Zi.

Programi do te fokusohet ne fushat

Ekonomia dhe puna

Demokracia dhe shoqëria civile

Fatkeqësitë dhe krizat

Qëllimet e Programit 
• Rritja e punësimit të të rinjve,
• Forcimi i të drejtave të punëtorëve,
• Rritja e pjesëmarrjes qytetare,
• Mbështetja e bazuar në komunitet për emigrantët

Per me shume kilikonu ne linkun më poshtë:

Linku: Programme SEE_2021-2024_FINALStakeholders