Demokratija i participacija

Domen jednak pravednom i uključivom društvu uključuje pravedan pristup javnim uslugama i resursima; inkluzivne i participativne odluke koje se donose i transparentne i odgovorne institucije.