Radionicastrateško planiranje sa PRAK (Asocijacija pravima pacijenata na Kosovu )

07.02.2016. in Prizrenu je održana radionica sa PRAK strateško planiranje (Asocijacija pravima pacijenata na Kosovu ) je razgovarano je o mogućnostima , kapaciteti i potrebe udruženja na napretku organizacije misije I pozija pacienta u centru zdravstvenog sistema . Teme diskucije bile su : 1 ) Institucionalna podrška udruženje , 2 ) Unija organizacionog odbora koji predstavljaju prava pacijenta , 3 ) Razvoj reprezentativnog sistema prava pacijenta i 4 ) uspostavljanje sistema za merenje zadovoljstva pacijenata.