Solidar Suisse Zvicër

Solidar Suisse Švajcarska: posvećena je za jedno pravednije – socijalno, političko i ekonomsko društvo. Ima preko 50 projekata u 13 zemlje i vrši kampanje u Švajcarskoj.

Širom sveta eksploatišu se 1.5 milijarde ljudi. 1.75 milijardi ljudi živi u siromaštvu. Ovo treba da se promeni. Međutim da se desi promena, ovi ljudi treba da su u stanju da zarade platu za život. Moraju se poštovati njihova osnovna prava. Oni moraju biti ukljućeni u demokratskom procesu. Istorija nas je naučila da samo oni koji su direktno pogođeni nesigurnim životnim uslovima mogu da poboljšaju svoje uslove. Ali mi ih možemo podržati u njihovoj borbi. U tom smislu Solidar Švajcarska vidi sebe kao partnera u razvoju, radeči na poboljšanju životnih uslova sa radnicima i poljoprivrednicima, nezaposlenima i bezemljašima, uz radničke sindikate i građanske organizacije.

Cyrill Rogger

Desk Southeast Europe

Syzane Baja

Koordinator programa na Kosovu

Mihane Nartilë Salihu-Bala

Kosana projekt menadžer

Arif Kadriu

Program Associate/Project Manager

Zaim Zogaj

Sistem podrške za pomoć i Oporavak - IT

Arta Gorani

Financijski asistent

Arjan Harxhi

Vozač i Logistika

Alban Maliqi

Program Manager