Solidar Suisse

Solidar Suisse: posvećena je za jedno pravednije – socijalno, političko i ekonomsko društvo. Ima preko 50 projekata u 13 zemlje i vrši kampanje u Švajcarskoj.

Širom sveta eksploatišu se 1.5 milijarde ljudi. 1.75 milijardi ljudi živi u siromaštvu. Ovo treba da se promeni. Međutim da se desi promena, ovi ljudi treba da su u stanju da zarade platu za život. Moraju se poštovati njihova osnovna prava. Oni moraju biti ukljućeni u demokratskom procesu. Istorija nas je naučila da samo oni koji su direktno pogođeni nesigurnim životnim uslovima mogu da poboljšaju svoje uslove. Ali mi ih možemo podržati u njihovoj borbi. U tom smislu Solidar Švajcarska vidi sebe kao partnera u razvoju, radeči na poboljšanju životnih uslova sa radnicima i poljoprivrednicima, nezaposlenima i bezemljašima, uz radničke sindikate i građanske organizacije.

Cyrill Rogger

Desk Southeast Europe

Syzane Baja

Koordinator Programa u jugoistočnoj Evropi

Alban Maliqi

Vođa Programa

Fitore Ferizi Sahiti

Financijski Upravnik

Arif Kadriu

Vođa Projekta

Emir Fazlović

Vođa Projekta

Zaim Zogaj

IT Službenik

Arta Gorani

Kancelarijski administrator

Arjan Harxhi

Vozač i Logistika