Solidar Suisse

Solidar Suisse: posvećena je za jedno pravednije – socijalno, političko i ekonomsko društvo. Ima preko 50 projekata u 13 zemlje i vrši kampanje u Švajcarskoj.

Širom sveta eksploatišu se 1.5 milijarde ljudi. 1.75 milijardi ljudi živi u siromaštvu. Ovo treba da se promeni. Međutim da se desi promena, ovi ljudi treba da su u stanju da zarade platu za život. Moraju se poštovati njihova osnovna prava. Oni moraju biti ukljućeni u demokratskom procesu. Istorija nas je naučila da samo oni koji su direktno pogođeni nesigurnim životnim uslovima mogu da poboljšaju svoje uslove. Ali mi ih možemo podržati u njihovoj borbi. U tom smislu Solidar Švajcarska vidi sebe kao partnera u razvoju, radeči na poboljšanju životnih uslova sa radnicima i poljoprivrednicima, nezaposlenima i bezemljašima, uz radničke sindikate i građanske organizacije.

Syzane Baja

Regionalni odgovorni koordinator za jugoistočnu Evropu

Alban Maliqi

Vođa Programa

Fitore Ferizi Sahiti

Financijski Upravnik

Arif Kadriu

Vođa Projekta

Firdeze Bekteshi Uka

Vođa Projekta

Emir Fazlović

Vođa Projekta

Zaim Zogaj

IT Specijalista

Iliriana Loci Shala

Asistent za finansije i administraciju

Arjan Harxhi

Vozač i Logistika

Newsletter