Solidar Suisse Zvicër

Solidar Suisse Švajcarska: posvećena je za jedno pravednije – socijalno, političko i ekonomsko društvo. Ima preko 50 projekata u 13 zemlje i vrši kampanje u Švajcarskoj.

Širom sveta eksploatišu se 1.5 milijarde ljudi. 1.75 milijardi ljudi živi u siromaštvu. Ovo treba da se promeni. Međutim da se desi promena, ovi ljudi treba da su u stanju da zarade platu za život. Moraju se poštovati njihova osnovna prava. Oni moraju biti ukljućeni u demokratskom procesu. Istorija nas je naučila da samo oni koji su direktno pogođeni nesigurnim životnim uslovima mogu da poboljšaju svoje uslove. Ali mi ih možemo podržati u njihovoj borbi. U tom smislu Solidar Švajcarska vidi sebe kao partnera u razvoju, radeči na poboljšanju životnih uslova sa radnicima i poljoprivrednicima, nezaposlenima i bezemljašima, uz radničke sindikate i građanske organizacije.

Cyrill Rogger

Desk Southeast Europe

Syzane Baja

Koordinator Programa na Kosovu

Alban Maliqi

Vođa Programa

Fitore Ferizi Sahiti

Financijski Upravnik

Gjylbehare Llapi

Vođa Projekta

Arif Kadriu

Vođa Projekta

Zaim Zogaj

IT Službenik

Arta Gorani

Kancelarijski administrator

Arjan Harxhi

Vozač i Logistika