Inzulina za djecu u Peci tokom COVID-19

28.05.2020 - 11:01

Tokom Pandemije COVID-19 na Kosovu, mnoge porodice bile su suočene sa finansijskim preprekama u pružanju medicinskih terapija za svoje voljene. Takav slučaj se dogodio i sa obezbeđivanjem insulina za decu u regionu Peći na Kosovu.

 

Kada je izbila pandemije  Korona virusa, bolnica je obavestila porodice da zajednica više ne može da obezbedi sredstva za kupovinu insulina. Ovo je bio šok za  porodicu Hyseni: pošto su i otac i sin zavisni od insulina i nije bilo jasno koliko će pandemija trajati.

“Inzulin je na Kosovu veoma skup. Teško je da naša porodica to finansira jer moj otac takođe ima dijabetes i treba mu insulin. U našoj kući potrebno nam je više od 15 injekcija insulina mesečno”, – objašnjava jedan od rođaka.

Oba roditelja iz ove porodice rade kao nastavnici, a stariji sin je konobar. Druga dva mlađa tinejdžera još uvek studiraju.

“Srećom, udruženje dijabetičara u Peći moglo je da nam pomogne. Uspeli su da organizuju insulin za bolničku apoteku. To nam je bilo veliko olakšanje” – kaže ćerka ove porodice.

ASD Peja – udruženje dijabetičara imalo je ideju o situaciji. Zajednici je nedostajalo finansijskih sredstava za snabdevanje pacijenata insulinom u naredna dva meseca.

Asocijacija se obratila svom dugogodišnjem partneru Solidar Suisse, tražeći finansijsku podršku kako bi 70 dece obolelih od dijabetesa za to vreme moglo da dobija svoj insulin. Asocijacija je organizovala nabavku insulina, kao i njegovu distribuciju u apotekama u centrima porodične medicine u Peći.