LZO za zdrastvenih radnika u Hani i Elezit

04.06.2020 - 10:42

Intervju sa Dr. Vullnet Sopa - na graničnom prelazu Hani i Elezit

 

U početku na granicnim prelaza  nije bilo dovoljno lične zaštitne opreme i došlo je do značajnog nedostatka u gradskim apotekama. A rizik je bio velik. Pošto su na ovom graničnom punktu zdravstveni radnici bili stacionirani i radili 24 sata dnevno.

 

Dr Sopa je lekar opšte prakse i radi u OCPM-u u Hani i Elezit na Kosovu. Ima 26 godina i živi sa roditeljima, bratom i sestrom u stanu svojih roditelja.

 

Dr Sopa jedan je od prvih lekara iz Hani i Elezit, koji je mobilisan da radi na graničnom prelazu u Han i Elezit. On je lekar primarne nege u savetovanju pacijenata. Ali u porodičnom zdravstvenom domu on nudi sve usluge u vezi sa općim patologijama – kao što su vakcinacija, gripi, dijabetičari, visok krvni pritisak itd. Samo u slučajevima kada je potrebna sekundarna nega, dr Sopa daje preporuke za regionalnu bolnicu u Uroševac.

 

COVID-19 je ustanovio da je primarni zdravstveni sistem logistički nepripremljen, sa nedostatkom protokola i radnih alata i lične zaštitne opreme.

 

Od 18. februara 2020. godine, kada je bio prvi dan merenja pandemije na Kosovu, dr. Sopa je postavljen da proverava i dijagnostikuje COVID-19 putnika putem Kontrolne liste, koja je sada zvaničan protokol, koja je ušla u Hani i granični prelaz Elezit i da su jedini radni alati i oprema bili termometar, rukavice i jednostavne maske.

 

U početku nije bilo dovoljno lične zaštitne opreme i došlo je do značajnog nedostatka u gradskim apotekama. A rizik je bio velik. Pošto su na ovom graničnom prelazu  zdravstveni radnici bili stacionirani i radili 24 sata dnevno.

 

Zbog nedostatka lične zaštitne opreme na početku pandemije, dr.  Sopa nije bio obavešten o razlozima takvog nedostatka, osim o činjenici da su svi zdravstveni radnici dobili instrukciju da ih sami obezbede.

Rad medicinskog osoblja i drugih zdravstvenih radnika na ovom graničnom punktu prilagođen je potrebama vanrednih situacija. I da je OCPM-ov tim odgovoran za prvu radnu smenu, a onda u drugoj smeni ekipe iz drugih gradova, a u noćnim smenama postoji tim dobrovoljaca. A ovaj značajan broj bio je u stalnoj opasnosti od COVID-19.

 

Međutim, donacijom lične zaštitne opreme od strane Solidar Suisse Kosova, ona je obezbedila viši nivo mera zaštite u prvom redu za zdravstvene radnike i za opštu populaciju.

 

Izazovna situacija za dr. Sopa ostaje činjenica da deo populacije u njegovom rodnom gradu ne veruje da virus COVID-19 postoji, a ova situacija mu stvara veće poteškoće i izazove da spreči i upravlja situacijom oko COVID-19.

 

Dr Sopa želi da istakne i izrazi zahvalnost što su lična zaštitna oprema koja je data donacijom Solidar Suisse-a kroz FSSHK bila veoma kvalitetna i vrlo pogodnog dizajna za specifičnosti terenskog rada.

 

 

Intervju  je vodila  gos. Nora Murataj iz FSSHK  preko Skype-Prištine i Dr. Sopa – Hani i Elezit