Një ndër shumë tregime tjera të suksesit. ProSkills të zbatuar nga ITED

07.12.2020 - 11:09

Ne përmbyllje te fazës se pare te projektit ProSkills të zbatuar nga ITED në komunën e Pejës kemi vendosur që me juve te shpalosim një ndër shumë tregime tjera të suksesit. Ne besojmë, që ia vlen dhe do te duhej te investojmë në talentet e rinjtë dhe ata të të ardhmës
Falënderojmë te gjithë bashkëpunëtoret e projektit .
Nga sistemi i edukimit profesional mirëpresim numër më të madh të talenteve te rinjë
Për të parë broshurën, ju lutem klikoni në linkun më poshtë: