Rexhep Xhyleti, Ruhot 35 godina

27.01.2020 - 09:29

Projekat „Transparentna i neutralni uzorkovanje, kontrole kvaliteta i plaćanje sirovog mleka na Kosovu“ značajno poboljšava uslove života porodice Xhyleti, selo Ruhot, opština Peć

Rexhep Xhyleti Ruhot, 35 godina, oženjen i otac četvoro dece

U 2005. godini, Redžep zajedno sa suprugom počeli su sa prozivodjom mleka sa 5 krava. Danas farma mleka ili stocarstva ima 17 krava i proizvede oko 120 litara mleka dnevno. Prihodi uglavnom dolazi iz proizvoda mleka i generiše oko 400-450 evra mesečno. Zahvaljujući projektu „Transparentna i neutralni uzorkovanje, kontrole kvaliteta i plaćanje sirovog mleka na Kosovu ‘uz podršku Solidar Suisse Kosova, Porodica Xhyleti je poboljšavala kvalitet sirovog mleka na taj način imaju koristi od kvaliteta mleka i seme subvencija Prihod od plana je oko 500 evra / kvartalno i doprineli su boljim životnim uslovima. Projekat je pomogao porodice Xhyleti u povećanju količine mleka od 70 litara do 120 litara / dnevno. Pored toga, projekat je omogućio primanje rezultate analize mleka preko telefonskih poruka