Thirrje për shprehje të interesi

Solidar Suisse është një agjenci që ofron ndihmë, bashkëpunimi ndërkombëtarë i së cilës në vendet e zgjedhura të Evropës Jugore dhe Lindore përcjellë objektivat themelore për mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm, reduktimin e varfërisë, margjinalizimit dhe padrejtësisë, si dhe mbështet proceset transformuese politike dhe sociale me synim ridistribuimin e kapaciteteve dhe resurseve Solidar Suisse fton, të gjithë kompanitë profesionale të shprehin interesin në sigurimin e shtypjes për Fletore(Note Book), Stilolaps, Qese Letre dhe Kalendar  në sasi dhe kritere të specikikuara mëposhtë

Kliko për të parë thirjen e plotë