Kontakti

Thanks for visting us, be free to contact us!

Solidar Suisse Kosovo main office in Pejë/Peć

Str. Xhevat Begolli Kompleksi banesor Qendra, kati 4 numer 26, 30000 Pejë/Peć
Contact: +381 39 421-411
Email: [email protected]

Pejë/Peć

Solidar Suisse Kosovo, office in Prishtinë/Pristine:

Str. Perandori Justian 3/4 10000 Prishtinë/Pristine
Contact: +381 39 421-411
Email: [email protected]

Prishtine/Pristine

Do you have a question for us? A note for us? We will gladly answer your questions.


Paraqitja e informacioneve tuaja personale do të mbetet konfidenciale. Ne nuk i ndajmë adresat me organizata të tjera dhe nuk respektojmë dispozitat ligjore në lidhje me mbrojtjen e të dhënave.