Per ne

Solidar Suisse është një organizatë jofitimprurëse zvicerane që bënë fushata në të gjithë botën për punë të dinjitëshme dhe pjesëmarrje demokratike si dhe zbaton veprime humanitare. OJQ-ja ka qenë e përfshirë në bashkëpunim ndërkombëtarë për më shumë se 80 vjet dhe bazohet në përvojë të gjatë dhe ekspertizë institucionale si në bashkëpunim zhvillimor ashtu edhe në veprimtari humanitare. Solidar Suisse u themelua nga Federata Zvicerane e Sindikatave dhe Partia Socialdemokrate si Asistencë Zvicerane e Punës në 1936. Meqenëse e organizuar si shoqatë, pjesa më e madhe e anëtarësisë sonë përbëhet nga anëtarë kolektivë dhe disa mijëra anëtarë të vetëm. Solidar Suisse është anëtarë i SOLIDAR, një rrjet evropian me më shumë se 60 Organizata të Shoqërisë Civile (OSHC) që punojnë për të avancuar drejtësinë sociale në Evropë dhe në mbarë botën. Ne jemi partner i Aleancës Sud, aleanca zvicerane e disa prej OJQ-ve më të mëdha aktive në bashkëpunimin Ndërkombëtarë

Vizioni yne

Vizioni ynë është një botë e drejtë dhe e drejtë pa diskriminim, pa shfrytëzim dhe pa dhunë ku plotësohen nevojat themelore të njerëzve dhe plotësohen të drejtat e tyre njerëzore. Të gjithë përfitojnë nga puna e duhur, drejtësia sociale, mundësitë e barabarta dhe pjesëmarrja demokratike.

Misioni yne

Ne e vendosim solidaritetin në veprimet globale dhe lokale, zhvillim dhe projektet humanitare në rajone të Afrikës, Amerikës Latine, Azisë dhe Evropës Lindore. Ne luftojmë për punë të mirë, pjesëmarrje demokratike, drejtësi sociale në të gjithë botën dhe veprojmë në kriza humanitare pas katastrofave natyrore dhe të bëra nga vet njeriu. Me largpamësi dhe ambicie, ne eliminojmë gabimet shoqërore dhe krijojmë mundësi dhe perspektivë për personat në nevojë.

Temat e vepritmti

Veprimi Humanitarë

Solidar Suisse mbështet individët dhe komunitetet në shqetësime akute me ndihmë humanitare e cila ofrohet me kohë dhe u përgjigjet nevojave të tyre prioritare. Ndihma urgjente sigurohet me qëllim të përpjekjeve afatgjata të rimëkëmbjes, dhe duke mbështetur kapacitetet e vetë-besimit të grupeve tona të synuara. Ne punojmë në një mënyrë të koordinuar dhe të përgjegjshme, duke mbështetur kapacitetet lokale të reagimit, dhe duke iu përmbajtur parimeve humanitare dhe standardeve të njohura

PUNA E DENJE

Ekonomia e drejtë dhe puna e mirëfilltë përmban fushat e prodhimit dhe konsumit të qëndrueshëm; të drejtat e punës dhe mbrojtja sociale; qasje të përmirësuar në tregjet e punës dhe zvogëlimi i shfrytëzimit ekstrem të explostimit te punës punës.

DEMOKRACIA DHE PJESEMARRJA

Shoqëritë e barabarta të drejta dhe gjithëpërfshirëse përfshijnë qasje të drejtë në shërbimet dhe burimet publike; vendimmarrje gjithëpërfshirës dhe, institucione transparente dhe të përgjegjshme.

Newsletter