Storiet

11.05.2022 - 12:45

Partneri ynë promovon Histori Suksesi për ta  informuar opinioni e gjerë rreth suksesit të tij me të rinjt e shkollave profesionale.

06.04.2022 - 14:35

Kemi kënaqësinë të ndajmë me juve storiet e suksesit të pjesëmarrësve në projektin ProSkills2. Njihuni me Arlind Jahaj

31.03.2022 - 11:52

Kemi kënaqësinë të ndajmë me juve storiet e suksesit të pjesëmarrësve në projektin ProSkills2. Njihuni me Bajram Axhaj

31.03.2022 - 11:25

Kemi kënaqësinë të ndajmë me juve storiet e suksesit të studentëve pjesëmarrës në projektin InformeD. Njihuni me studentët tanë të shkëlqyer përmes storieve të tyre të suksesit.

24.03.2022 - 15:00

Kemi kënaqësinë të ndajmë me juve storiet e suksesit të studentëve pjesëmarrës në projektin InformeD. Njihuni me studentët tanë të shkëlqyer përmes storieve të tyre të suksesit.

24.03.2022 - 14:52

Kemi kënaqësinë të ndajmë me juve storiet e suksesit të studentëve pjesëmarrës në projektin InformeD. Njihuni me studentët tanë të shkëlqyer përmes storieve të tyre të suksesit.

22.03.2022 - 11:38

Kemi kënaqësinë të ndajmë me juve storiet e suksesit të studentëve pjesëmarrës në projektin InformeD. Njihuni me studentët tanë të shkëlqyer përmes storieve të tyre të suksesit.

21.03.2022 - 12:35

Kemi kënaqësinë të ndajmë me juve storiet e suksesit të studentëve pjesëmarrës në projektin InformeD. Njihuni me studentët tanë të shkëlqyer përmes storieve të tyre të suksesit.

21.03.2022 - 11:08

Kemi kënaqësinë të ndajmë me juve storiet e suksesit të studentëve pjesëmarrës në projektin InformeD. Njihuni me studentët tanë të shkëlqyer përmes storieve të tyre të suksesit.

16.03.2022 - 13:22

Kemi kënaqësinë të ndajmë me juve storiet e suksesit të studentëve pjesëmarrës në projektin InformeD. Njihuni me studentët tanë të shkëlqyer përmes storieve të tyre të suksesit.

12.01.2022 - 15:01

Aktivitetet e orientimit në punë janë të mundshme për mundësitë e mira të punës dhe zgjedhjen e profilit të duhur.

12.01.2022 - 14:21

Përshtypjet e pjesëmarrësve në projektin “Let’s Debate Change”.