Storiet

23.03.2023 - 16:06

Dëshmi e të rinjve që kanë përfituar nga mësimi i bazuar në punë

17.03.2023 - 16:01

Dëshmi e të rinjve që kanë përfituar nga mësimi i bazuar në punë

10.11.2022 - 16:35

Dëshmitë e bizneseve që përfituan nga skema e granteve, në kuadër të projektit ProSkills2

10.11.2022 - 16:22

Dëshmitë e bizneseve që përfituan nga skema e granteve, në kuadër të projektit ProSkills2

10.11.2022 - 15:00

Dëshmitë e bizneseve që përfituan nga skema e granteve, në kuadër të projektit ProSkills2

07.10.2022 - 15:40

Dëshmitë e bizneseve që përfituan nga skema e granteve, në kuadër të projektit ProSkills2

07.10.2022 - 15:34

Dëshmitë e bizneseve që përfituan nga skema e granteve, në kuadër të projektit ProSkills2

19.08.2022 - 16:10

Klubet e Debatit të themeluara në kuadër të projektit Let’s Debate Change në 12 shkolla të mesme, në gjashtë komuna, vazhdojnë aktivitetin për të dytin vit me radhë.

19.08.2022 - 16:02

Klubet e Debatit të themeluara në kuadër të projektit Let’s Debate Change në 12 shkolla të mesme, në gjashtë komuna, vazhdojnë aktivitetin për të dytin vit me radhë.

16.08.2022 - 12:38

Klubet e Debatit të themeluara në kuadër të projektit Let’s Debate Change në 12 shkolla të mesme, në gjashtë komuna, vazhdojnë aktivitetin për të dytin vit me radhë.

16.08.2022 - 09:55

Klubet e Debatit të themeluara në kuadër të projektit Let’s Debate Change në 12 shkolla të mesme, në gjashtë komuna, vazhdojnë aktivitetin për të dytin vit me radhë

16.08.2022 - 09:22

Klubet e Debatit të themeluara në kuadër të projektit Let’s Debate Change në 12 shkolla të mesme, në gjashtë komuna, vazhdojnë aktivitetin për të dytin vit me radhë.