THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT

Solidar Suisse është një agjenci që ofron ndihmë, bashkëpunimi ndërkombëtarë i së cilës në vendet e zgjedhura të Evropës Jugore dhe Lindore përcjellë objektivat themelore për mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm, reduktimin e varfërisë, margjinalizimit dhe padrejtësisë, si dhe mbështet proceset transformuese politike dhe sociale me synim ridistribuimin e kapaciteteve dhe resurseve. Solidar Suisse fton, të gjithë kompanitë profesionale të shprehin interesin në sigurimin e shtypjes së Fletore(Note Book), Stilolaps, Qese Letre apo Qese Bezi të gjitha këto me logo të Solidar Suisse me ngjyre, në sasi dhe kritere të specifikuara mëposhtë

Kliko për të parë thirjen e plotë