Partneri

Savet Mladih Kosova (KYC)

Savet Mladih Kosova (KYC) je omladinska nevladina organizacija. KYC predstavlja glasove mladih; promovisanje samoorganizovano obrazovanje, razvoj i blagostanje za mlade; i aktivno uključuju mlade u stvaranje i razvoj značajnih omladinskih politika.

Contact;

Agnesa Qermimi; [email protected];

Institut za obuku i ekonomski razvoj (ITED)

Institut za obuku i ekonomski razvoj (ITED) je veoma posvećena, društveno odgovorna kosovska kompanija, formirana; registrovana sa sjedištem u Prištini. Glavni proizvodi i usluge; Razvoj poslovanja, Obuka za finansijski sektor, Obuka za javni sektor, Obuka za civilno društvo, Obuka za administrativne službenike.

Contact;

Drition Berisha; [email protected];

Udruženje za prava pacijenata Kosova (PRAK)

Asocijacija za prava pacijenata Kosova osnovana je 2013. godine sa misijom zdravstvene zaštite pacijenta. Cilj je da zaštiti sve građane koji traže zdravstvenu zaštitu, bez diskriminacije.

Contact;

Besim Kodra; [email protected];

Akcije za Majke i Decu

AMD je jedna neprofitna fondacija sa najvažnijim ciljem da spasi živote dece i poboljšava zdravstvenu negu za majke u Republici Kosova kroz razvijanje boljih sistema za negu trudnica i njihovu decu.

Contact;

Mrika Aliu; [email protected]; +38 649 685 943

Jugoistočni Evropski Institut za Unapređenje Nauka Zdravstva i Sestrinstva

Jugoistočni Evropski Institut za Unapređenje Nauka Zdravstva i Sestrinstva je jedna multidisciplinarna mreža zdravstvene nege i drugih profesionalaca, koji imaju veliko iskustvo u pružanju zdravstvene nege, upravljanja i konsultantske usluge obrazovanja na Kosovu.

Contact;

Petrit Beqiri; [email protected]; +377 45 820 820

Sindikalna Federacija Zdravstva Kosova

Sindikalna Federacija Zdravstva Kosova (u daljem tekstu SFZK) predstavlja sindikalnu organizaciju zdravstvenih radnika u zdravstvenom sektoru Republike Kosovo. SFZK sada i već dugi niz godina deluje na celoj teritoriji, i organizovana je u 43 sindikalne organizacije, koje su osnovane u zdravstvenim institucijama.

Contact;

Blerim Delija; Project Advisor+377 45 588 900

Nora Murataj; Project Coordinator+377 45 688 005

Omladinski Komunikativni Centar

Omladinski Komunikativni Centar (OKC) je nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Banjaluci, osnovana s ciljem promovisanja vrijednosti civilnog društva koja djeluje na lokalnom i regionalnom nivou. Edukativnim, volonterskim, medijskim, psihosocijalnim i aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratije doprinosimo poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoju društva jednakih mogućnosti.

Contact;

Saša Marković; [email protected]; +387 (0)51 921 592

Syri i Vizionit

Organizacija ”Syri i Vizionit” zvanično registrovana kao jedna lokalna NVO u septembru 2001 godine, i počeo sa radom 1999 godine kao jedna Organizacija na Nivou Lokalne Zajednice u gradu Peć/ Pejë za koordinaciju objavljivanja i izdavanja Omladinskog Magazina na Kosovu, sa financijskom podrškom USAID-a. Od svog osnivanja NVO”Syri i Vizionit” stekao je u profesionalnosti kroz implementaciju velikog spektra različitih projekata, dokazujući sebe kao istinski akter civilnog društva na Kosovu.

Contact;

Veton Mujaj; [email protected];

ZORA

Udruženje za Socijalni, Kulturni i Kreativni Razvoj "ZORA" registrovano je kod Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine, i kao takvo steklo je status pravnog entiteta i ima slobodu delovanja na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Contact;

Armin Sestic President; [email protected]; +387 61 754 442

CUBE

“Cube“ je nevladina organizacija građana Republike Srbije koja se zasniva na vrednostima liberalnog i demokratskog društva i ideologije o ljudskim pravima. NVO Cube pokušava da stvori jedno društvo gde se poštuju ljudska prava , gde ljudi imaju jednake mogučnosti za obrazovanje i za pristup informacijama, kao i društvo koje se zasniva na solidarnost, mir i toleranciju. Cube je osnovano 2007 godine i od tada je član ASTRA.

Contact;

Office Kocka; [email protected]; +381642085977 or +381642943286

Udruženje Kosovskih Proizvođača Mleka

Udruženje Kosovskih Proizvođača Mleka KAMP je registrovana kao neprofitna organizacija. Broji oko 500 registrovanih proizvođača mleka. Udruženje je aktivno na celom Kosovu i predstavlja se sa 7 regionalnih ogranaka u territoriji Kosova. KAMP, predstavlja većini proizvođača mleka koji prodaju mleko licenciranim prerađivačima.

Contact;

Naser Bajraktari; President [email protected]; +377 44 196 474

Udruženje Kosovskih Prerađivača Mleka

Udruženje Kosovskih Prerađivača Mleka KDPA predstavlja 19 od 35 licenciranih prerađivača na Kosovu. To je jedna neprofitna organizacija. KDPA lobira za unapređenje pravnog okvira mlečne industrije i imaju redovne kontakte. KAMP i KDPA su glabvni akteri socijalnog dijaloga u sektoru mlekarstva i pouzdanog partnera za vladu vezano za određena pitanja.

Contact;

Ramadan Memaj; President [email protected]; +377 44 169 635

Udruženje Specijalista za Infektivne Bolesti Kosova

Udruženje Specijalista za Infektivne Bolesti Kosova– organizacija podržava kontinuirano obrazovanje, stručno usavršavanje za specijaliste u oblasti infektivnih bolesti,organizovanje obuka, konferencija, okruglih stolova i drugih aktivnosti.

Contact;

Izet Sadiku; [email protected];

Narodno Udruženje Dijabetičara Kosova

Udruženje Dijabetičara Kosova zastupa interese osoba sa dijabetesom na Kosovu. Njeno članstvo podrazumeva ljude sa dijagnozom dijabetesa i nekih lekara koji leče ove pacijente. Postoje 6 regionalnih udruženja pacijenata sa dijabetesom koji su financirani u proteklim godinama: Peć, Priština, Đakovica, Uroševac, Prizren, i Gnjilane.

Contact;

Idriz Ethemi; [email protected];

Nacionalno Udruženje Autizma Kosova

Narodno Udruženje Autizma Kosova- Nacionalno Udruženje Dece sa Autizmom osnovano je u januaru 2012 godine, na inicijativu profesionalaca iz oblasti psihologije,neuropsikiatrije i u cilju proširenja i poboljšanja kvaliteta usluga za osobe sa autizmom.

Contact;

Jeta Deva; [email protected];

Mimoza Gashi; [email protected];