Aktivitetet e orientimit në punë janë të mundshme për mundësitë e mira të punës dhe zgjedhjen e profilit të duhur.

12.01.2022 - 15:01

Florenta Fekaj është një nxënëse 15 vjeçare në shkollën fillore “Ndre Mjeda”

Projekti ProCareer 2 i implementuar nga KCDF dhe i mbështetur nga Solidar Suisse Kosova.