Kemi kënaqësinë të ndajmë me juve storiet e suksesit të pjesëmarrësve në projektin ProSkills2. Njihuni me Bajram Axhaj

31.03.2022 - 11:52

Bajram Axhaj është nxënës i klasës 12 dhe vjen nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian

Projekti ProSkills 2 përkrahur nga Solidar Suisse Kosova