Një ndër shumë tregime tjera të suksesit. Projekti Career 2 i zbatuar nga KCDF

25.11.2021 - 12:44

Gent Lajqi është nxënës i shkollës fillore “Asdreni” në Pejë.

Një ndër shumë tregime tjera të suksesit. Projekti Career 2 i zbatuar nga KCDF dhe mbështetur nga Solidar Suisse Kosova.