Partneri ynë promovon Histori Suksesi për ta  informuar opinioni e gjerë rreth suksesit të tij me të rinjt e shkollave profesionale.

11.05.2022 - 12:45

Storie e Suksesit - "DPZ TERMOMETRI"

Partneri i projektit ProSkills 2 DPZ TERMOMETRI me të cilin bashkpunojm në mësimin e bazuar në punë ka përgatitur histori suksesi me praktikantë nga shkolla ”Mithat Frashëri” në Istog. Përveç ndarjes së suksesit të të rinjve në mësimin e bazuar në punë, ai promovon edhe integrimin e pakicave në tregun e punës.

Për te parë Historinë e Suksesit, ju lutemi klikoni ne link:

Historia e Suksesit.pdf