PPM për punëtorët shëndetësor në pikën Hani i Elezit

04.06.2020 - 10:34

Intervista me Dr. Vullnet Sopa – në pikën kufitare Hani i Elezit

 

Në fillim në pikat kufitare nuk kanë pasur pajisje personale mbrojtëse të mjaftueshme  dhe se ka pasur mungesë të theksuar edhe nëpër barnatoret e qytetit. Dhe se rreziku ishte i madh. Pasi që në këtë pikë kufitare punohet 24 orë në ditë.

Dr. Sopa është  mjek i  mjekësisë së përgjithshme  dhe punon në QKMF në   Hani të Elezit.

Ai është 26 vjeç dhe jeton së bashku  me prindërit e tij,  me vëllain dhe motrën në banesën e prindërve.

 

Dr. Sopa është ndër mjekët e parë nga Hani I Elezit që është  mobilizuar të  punojë  në pikën kufitare në Han të Elezit. Ai është mjek i kujdesit primar në këshillim të pacientëve. Por në QKMF i trajtojnë  të gjitha shërbimet rreth patologjive të përgjithshme – si vaksinimi, pacientët me grip, me diabet, me  tension të lartë etj. Vetëm në raste kur kërkohet kujdesi sekondar  Dr. Sopa bënë rekomandimet për spitalin rajonal që për  qytetetin e Hanit të Elezit i  bie që të shkojnë në Ferizaj.

 

COVID-19  Sistemin Primar Shëndetësor e  gjeti të papërgatitur në aspektin logjistik, me  mungesës të protokolleve dhe të mjeteve të punës.

Që nga  18 shkurt 2020 kur ka  qene dita e parë,  Dr. Sopa ka qenë  i angazhuar  në lidhje me kontrollin për COVID-19 të  udhëtarëve përmes Check listës që është tani protokoll zyrtar, që kanë hyrë nëpër pikën kufitare të  Hanit të Elezit, dhe se I vetmi mjet pune ka qenë një termometër me rreze, dorëzat dhe maskat e thjeshta. Në fillim nuk kanë pasur pajisje personale mbrojtëse të mjaftueshme  dhe se ka pasur mungesë të theksuar edhe nëpër barnatoret e qytetit. Dhe se rreziku ishte i madh. Pasi që në këtë pikë kufitare punohet 24 orë në ditë.

Për mungesën  e pajisjeve të mbrojtjes personale në fillim të pandemisë, Dr. Sopa nuk ishte i  informuar për arsyen se pse nuk ka pasur, përveç faktit që të gjithë punëtorët shëndetësor janë udhëzuar që të I sigurojmë vetë ato.

Puna e personelit mjekësor dhe punëtorëve tjerë shëndetësor në këtë pikë kufitare është përshtatur me nevojat e situatave emergjente. Dhe se ekipi i QKMF-së është përgjegjës për ndërrimin  e parë, pastaj në ndërrimin e dytë vijnë ekipet nga qytetet tjera dhe gjatë natës punon ekipi i vullnetarëve. Dhe se ky numër i konsiderueshëm ishte në rrezik të vazhdueshëm nga COVID-19.

Por,  me arritjen e Pajisjeve Personale Mbrojtëse edhe nga Solidar Suisse,   iu ka  siguruar  një nivel më të lartë të masave mbrojtëse në rend të pare të punëtorëve shëndetësor e edhe të popullatës në përgjithësi.

Situatë sfiduese për Dr. Sopa mbetet fakti që një pjesë e popullatës në qytetin e tij  nuk beson që ekziston virusi COVID-19, dhe se kjo situatë ia vështirëson punën e tij në parandalimin dhe menaxhimin e situatës rreth COVID-19.

Ajo që Dr. Sopa dëshiron ta  theksoj dhe  ta shpreh falënderimin e tij  është që Pajisjet Personale Mbrojtëse që siguruara me donacionin e Solidar Suisse  përmes FSSHK-se kanë qenë të cilësisë shumë të lartë dhe me dizajn shumë të përshtatshëm për specifikat e punës në terren.

 

Intervista e realizuar nga z. Nora Murataj nga FSSHK përmes Skype- Prishtinë dhe Dr. Sopa – Hani i Elezit