Dialog u sektoru mljekarstava

Prostorije visokim standardom uslova rada za preradu mlečnih proizvoda u fabrici za preradu mleka „Ajka“ (engleski : Krem) u Prizrenu. ( Foto: Vedat Xhymshiti za Solidar Suisse)

Newsletter