Federacija zdravlja unije na Kosovu

25. mart 2016: Federacija zdravlja unije na Kosovu uz podršku Solidar Suisse Kosova predstavili su rezultate iz istraživanja na „Povećane naknade za lekaru specijalisti za pouzdano javnog zdravstva na Kosovu“. U izveštaju se navodi neke ključne činjenice u vezi sa trenutnom situacijom i preferencije za budućnost, kao i kako promene u status mogu biti koriste za zdravstveni sistem na Kosovu. Na sastanku su učestvovali i menadžere i lidere centre porodične medicine i regionalne bolnice. Na sastanku su zaključili sledeće preporuke:

Formiranje radne grupe za povećanje nivoa i način plaćanja zdravstvenih radnika
Pravilnik o rdu u oba sektora
Regulisanje privatnog zdravstvenog sektora
Sistematizacija zdravstvenih radnika
Postavljanje mehanizmi saradnje i uključivanje donosioca odluka