Osnovana su za obuku i obrazovanje radna grupa u regionu Peći je za četiri privrednih sektora; Turizam, informacione tehnologije, obrada metala i prerada drveta

08.01.2019 - 00:08

20. aprila, Radna grupa za obuku i obrazovanje u regionu Peći je osnovana za četiri privrednih sektora; Turizam, informacione tehnologije, obrada metala i prerada drveta. Članovi grupe pored poslovne zajednice iz navedenih poslovnih sektora su takođe od nevladinih organizacija, stručnih škola, opština i centara za stručno usavršavanje. Radna grupa danas je galsila I predsednika. G-din Burim Berisha iz sektoru informacionih tehnologija COM-ING, podršan of bliskih saradnika iz Sektora za metal prerade. Flag Bakali (Bakali metal) i prerada drveta (Bellino i Ukaj,) kao i turističku industriju od z. Nol Krasnići (Balkanski Priroda Avantura). Cilj ove grupe je da promoviše javno-privatnog dijaloga u vezi sa obuke i obrazovanja radne snage kroz komunikaciju, sporazume i savetovanje. Ova radna grupa je deo projekta mladih i mogućnosti zapošljavanja i ima za cilj da identifikuje potrebe preduzeća i usluga obrazovnih usluga i njihovo prilagođavanje potrebama tržišta. Ova inicijativa je implementiran od strane Instituta za obuku i ekonomski razvoj ITED uz finansijsku podršku SOLIDAR Suisse Kosova.