Kauza “Përpjekje për barazi globale”

Janar 8, 2019

Arjan Harxhi, Vozitës dhe Menaxher Logjistike ne Solidar Suisse Kosova per magazine Solidaritat
Jam krenar që punoj për një organizate qe përkrah zhvillimin e kapaciteteve të të rinjve në Kosovë. Ne jemi një nder shtetet e Evropës me rininë më të re dhe me shkalle të papunësisë mbi 76% të të rinjve (15 deri 24 vjeç). Pa përqendrim ne përmirësimin e mundësive te punësimit për fëmijët tone zhvillimi i vendit mbetet prapa dhe ne rrezik.
Si baba, unë kuptoj nevojën e fëmijëve për të pasur gjithë mjetet e nevojshme për të qenë të suksesshëm si një i/e rritur. Solidar Suisse është duke punuar në këtë drejtim në sigurimin e gjithë këto mjete përmes programeve dhe projekteve për të rinjtë