Kauza “Përpjekje për barazi globale”

08.01.2019 - 10:11

Arjan Harxhi, Vozitës dhe Menaxher Logjistike ne Solidar Suisse Kosova per magazine Solidaritat
Jam krenar që punoj për një organizate qe përkrah zhvillimin e kapaciteteve të të rinjve në Kosovë. Ne jemi një nder shtetet e Evropës me rininë më të re dhe me shkalle të papunësisë mbi 76% të të rinjve (15 deri 24 vjeç). Pa përqendrim ne përmirësimin e mundësive te punësimit për fëmijët tone zhvillimi i vendit mbetet prapa dhe ne rrezik.
Si baba, unë kuptoj nevojën e fëmijëve për të pasur gjithë mjetet e nevojshme për të qenë të suksesshëm si një i/e rritur. Solidar Suisse është duke punuar në këtë drejtim në sigurimin e gjithë këto mjete përmes programeve dhe projekteve për të rinjtë

Newsletter