Projekt Imageb

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT

Vacancies

Solidar Suisse është një agjenci që ofron ndihmë, bashkëpunimi ndërkombëtarë i së cilës në vendet e zgjedhura të Evropës Jugore dhe Lindore përcjellë objektivat themelore për mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm, reduktimin e varfërisë, margjinalizimit dhe padrejtësisë, si dhe mbështet proceset transformuese politike dhe sociale me synim ridistribuimin e kapaciteteve dhe resurseve Solidar Suisse fton, të gjithë kompanitë profesionale të shprehin interesin në sigurimin e Gift box/ Kuti me dhurata dhe Qese letre.

Per te parë thirjen e plotë dhe kërkesat, klikoni në linkun/pdf më poshtë

Thirrje-per-shprehje-te-interesit-01_10_2020.pdf

Newsletter