Projekt Imageb

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT

Vacancies

Solidar Suisse është një agjenci që ofron ndihmë, bashkëpunimi ndërkombëtarë i së cilës në vendet e zgjedhura të Evropës Jugore dhe Lindore përcjellë objektivat themelore për mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm, reduktimin e varfërisë, margjinalizimit dhe padrejtësisë, si dhe mbështet proceset transformuese politike dhe sociale me synim ridistribuimin e kapaciteteve dhe resurseve. Solidar Suisse fton, të gjithë kompanitë profesionale të shprehin interesin në sigurimin e shtypjes së Fletore(Note Book), Stilolaps, Qese Letre apo Qese Bezi të gjitha këto me logo të Solidar Suisse me ngjyre, në sasi dhe kritere të specifikuara mëposhtë

20180925025813667.pdf

Newsletter