Projekt Imageb

Thirrje për shprehje të interesi

Vende të lira pune

Solidar Suisse është një agjenci që ofron ndihmë, bashkëpunimi ndërkombëtarë i së cilës në vendet e zgjedhura të Evropës Jugore dhe Lindore përcjellë objektivat themelore për mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm, reduktimin e varfërisë, margjinalizimit dhe padrejtësisë, si dhe mbështet proceset transformuese politike dhe sociale me synim ridistribuimin e kapaciteteve dhe resurseve Solidar Suisse fton, të gjithë kompanitë profesionale të shprehin interesin në sigurimin e shtypjes për Fletore(Note Book), Stilolaps, Qese Letre dhe Kalendar në sasi dhe kritere të specikikuara mëposhtë

Thirrje-per-shprehje-te-interesit-16_10_2019.pdf

Newsletter