Projekt Imageb

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT

Vende të lira pune

Solidar Suisse është një agjenci që ofron ndihmë, bashkëpunimi ndërkombëtarë i së cilës në vendet e zgjedhura të Evropës Jugore dhe Lindore përcjellë objektivat themelore për mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm, reduktimin e varfërisë, margjinalizimit dhe padrejtësisë, si dhe mbështet proceset transformuese politike dhe sociale me synim ridistribuimin e kapaciteteve dhe resurseve . Solidar Suisse fton, të gjithë kompanitë profesionale të shprehin interesin në Optimizmin e Web faqes se Organizatës dhe media sociale

Ofertat e dërguara do të duhej të zbatohen me cilesi dhe standard të kerkuara sipas thirrjes në vijim:

THIRRJE-PËR-SHPREHJE-TË-INTERESIT-SEO.pdf

Newsletter