Certifikimi i mësimdhënësve e keshillim të karrierës

22.06.2015 - 10:40

Projekti “Mismatch”I përkrahur nga Solidar Suisse Kosova dhe implementuar nga Syri I Vizionit . Fotografi nga shperndarja e çertifikatave për mësimdhënesit e komunes së Gjakovës të çertifikuar në lëndën e Orientimit në Karierë. Lëndë kjo që do të ndihmoj dhe pëkrah nxënësit e shkollave fillore që të planifikojn më mire të ardhmen e tyre profesionale.