ProKarier – Trajnimi i mësimdhënësve në MASHT

Me datën 18 Mars 2017; është mbajtur punëtoria në mbështetje të kurrikulës së re në zbatimin e këshillimit dhe orentimit në karrierë në kuadër të fushës” Jeta dhe Puna”. Kjo punëtori është realizuar nga Syri I Vizionit në kuadër të projektit PROCAREER në bashkëpunim me Minsitrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Teknologjisë me mbështetje të Solidar Suisse Kosova.