Solidar Suisse Kosova, Monitorimi dhe vlerësimi i Transparenca dhe neutraliteti i marrjens se mostrave, kontrolli I cilësisë dhe pagesa e qumështit të papërpunuar në Kosovë

Solidar Suisse Kosova, Monitorimi dhe vlerësimi i Transparenca dhe neutraliteti i marrjens se mostrave, kontrolli I cilësisë dhe pagesa e qumështit të papërpunuar në Kosovë ” në fshatin Shillove, ne rajonin e Pejës. Farmeri Bajram Zekolli