Solidar Suisse Kosova, Monitorimi dhe vlerësimi i Transparenca dhe neutraliteti i marrjens se mostrave.

Vizit ne fermen e Rexhep Xhyleti, fshati Ruhot, rajoni I Pejes. Z. Xhyleti eshte nje nder perfituesit e skemës së subvencionimit të cilësisë së qumështit. Në foto Elefete Xhyleti.