Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi në mes të Solidar Suisse Kosova dhe Syri I Vizionit për zbatimin e projektit PROKARIERA

07.01.2019 - 23:26

Me 28 Shkurt SolidarSuisseKosova dhe Syri I Vizionit nënshkruajn marrëveshje bashkëpunimi për zbatimin e projektiti #PROKARIERA në komunën e Pejës . Qëllimi i këtij projekti është që të përmirësojë mundësitë e të rinjve për punësim dhe karrierë duke ofruar atyre dhe familjeve të tyre sa më shumë informacion sa i përket karrierës dhe shkollimit në Kosovë si dhe duke ndikuar në sistemin arsimor që sa më shumë t’u përshtatet nevojave që kanë ata në tregun e punës.