Pro Skills 2

Projektet

Pro Skills 2

Zonat e synuara: Pejë, Istog, Klinë dhe Obiliq

Objektivi: Sigurimi i zhvillimit të aftësive për studentët e AFP-së në fusha të ndryshme profesionale përmes mësimit në shkollë dhe në punë. Është thelbësore në uljen e shkallës së braktisjes së shkollës dhe lehtësimin e tranzicionit nga shkolla në punë.

Rezultatet e projektit;

  • Mundësi për mësim të bazuar në punë për nxënësit e shkollave AAP.
  • Mësuesit e shkollave të AAP-së, percjellin trajnimin në kompani duke u mundësuar njohjen dhe punën me teknologjinë moderne.
  • Zhvillimi i aftësive për biznesin pritës përmes krijimit të mentorëve të aftë për të punuar me studentët
  • Mbështetja e bizneseve që janë pjesë e procesit mësimor të bazuar në punë me grante.

Newsletter