SPEAK UP

Projektet

SPEAK UP

Zonat e synuara: 7 regjione të Kosovës

Objektivi: Drejtësi më e mirë sociale, trajtim i drejtë dhe barazi për të gjithë punëtorët e sektorit të tekstilit në Kosovë.

Rezultatet e projektit:

  • Publikimi i raportit ‘Puna në industrinë e tekstilit’, i cili përmban gjetje empirike nga 7 rajone të Kosovës dhe analiza cilësore të zbatimit të Ligjit të Punës.
  • 8 gra të identifikuara dhe të trajnuara nga profesionistë, më pas të integruara në tregun e punës.
  • 1500 punonjës të informuar për të drejtat e punës përmes mediave sociale dhe vizitave direkte

Newsletter