Publikohet raporti “”Skema e re e sigurimeve shëndëtsore do të shpëtoj jetëra “

07.01.2019 - 23:13

SolidarSuisseKosova së bashku me Balkan Sunflower Kosova në kuadër të bashkëpunimit 2012-2016 dhe një studimi kërkimor të hollësisshëm kanë arritur të përfundojn dhe publlikojn raportin me temën”Skema e re e sigurimeve shëndëtsore do të shpëtoj jetëra “. Raporti përqendrohet më shumë në jetëgjatësinë dhe aspektin shëndëtsorë të Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve që jetojn në Kosovë. Për të kuptuar më shumë rreth shkallës së incidentëve dhe prevalancës së sëmundjëve dhe kushtëve shëndëtsore, mundesia për rritje të shfrytëzimit të shërbimeve shëndëtsore që rezultojn nga qasja në sigurimin shëndëtsrë publik dhe mundësia e parandalimit dhe ndkimit përmirësues si dhe implikimet ekonomike të qasjes se shtuar në shërbime shëndetsore ju ftojm që të shkarkoni raportin e plotë ne linkun e mëposhtëm;

https://drive.google.com/file/d/0B3_NbvOI4ZWBQ3JpNllLVzRoV3M/view?usp=sharing

Newsletter