Shpërndahen udhëzuesit për shkollat profesionale në Pejë

08.01.2019 - 00:12

Në kuadër të projektit Pro-Kariera të zbatuar nga Syri I Vizionit dhe përkrahur nga Solidar Suisse Kosova në komunën e Pejës janë përgatitur dhe shpërndarë udhëzuesit për shkollat e mesme profesionale të Pejës. Udhëzuesit do të shërbejn si ndihmesë nxënësve të cilat kanë përfunduar edkimi fillor të vendosin se në cilën shkollë do të regjistrohen duke u informuar me mire dhe me hollësisht rreth profileve, kapacitetet e shkollvae , tregun e punës dhe mundësitë e shkollimit dhe punësimit, Udhëzuesit u janë shpërndarë rreth 1600 nxënësve të klasave IX në 28 shkolla të mesme të ulëta të komunës së Pejës.