Akcija za majke i bebe kroz Centar za zdravlje žena , obezbediti informacije ženema o prenatalnog i postporođajne njege zasnovane na dokazima, kao i novorođenčeta negu.

08.01.2019 - 00:04

21. mart; Solidar Suisse Kosovo posjeta korsnika Kosana projekta koji se sprovodi Akcije za majke i bebe o ženskim zdravlja, dok Arljinda je imala priliku da se savetuje i zahvaljujući njima je pripremljena bolje fizički i mentalno. Arljinda tvrdi da je “pomoć od sestara i drugog osoblja je veoma korisna u upravljanju svog strah i stresa takođe kada sam saznala da moja beba je rađena prevremeno. Sestre obezbedile su adekvatnu negu i lečenje, uključujući sistem kiseonika, inkubator, disanja cevi CRP mašine, CPAP mašina, foto terapija i skrining retinopatiju. Danas, novorođenče Suhejla je oko 13 meseci i u dobrom zdravstvenom stanju. Ona živi u Prizrenu sa ocem Hysni, brat Salahudin i sestre Ajana. Ona je takođe praćeno sa dnevnim ljubavi od prabake Hatmane