Sindikalna Federacija Zdravstva Kosova

Radnici sindikata Federacije zdravlja Kosova tokom razgovora sa direktorom Centra medicine Glavnom porodičnom u Uroševcu. Federacija je uključen u istraživačkom projektu o zdravstvenom osiguranju na Kosovu, uz podršku SOLIDAR Suisse. (Foto: Vedat Xhymshiti za Solidar Suiss).