Federata e Sindikatave të Shëndetësisë të Kosovës

Punëtorët e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, gjatë një interviste me drejtorin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Ferizaj. Federata është e përfshirë në një projekt kërkimor mbi sigurimet shëndetësore në Kosovë, të mbështetur nga Solidary Suisse.