memorandum o sporazumu sa Ministarstvom Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacija

17.03.2022 - 15:08

16 Marta Solidar Suisse koju je zastupala gđa. Syzane Baja, regionalni koordinator za Jugoistočnu Evropu, potpisala je memorandum o sporazumu sa MONTI Ministarstvom Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacija koje predstavlja ministarka obrazovanja gđa. Arbërie Nagavci. Prema memorandumu, Solidar Suisse će stvoriti 3 karijerna centra i razviti ih prema standardima MONT-a.

Zajedno smo odlučni da našim mladima pružimo najbolje usluge.

Newsletter