Memorandum marveshje me MASHTI (Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit)

17.03.2022 - 15:03

Me 16 Mars Solidar Suisse përfaqësuar nga Znj. Syzane Baja, Koordinatore Rajonale për Evropën Juglindore nënshkruan memorandum marveshje me MASHTI (Ministria e Arsimit,
Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit) përfaqësuar nga Ministrja e Arsimit znj . Arbërie Nagavci. Sipas memorandumit Solidar Suisse do të krijojë 3 qendra karriere dhe do ti zhvilloj ato sipas standardeve te MASHT-it.

Së bashku jemi të vendosur të sjellim cilësinë dhe shërbimet më të mira për të rinjtë tanë.

Newsletter