Solidar Suisse Slide

Solidar Suisse

Solidar Suisse Švajcarska: posvećena je za jedno pravednije – socijalno, političko i ekonomsko društvo. Ima preko 50 projekata u 13 zemlje i vrši kampanje u Švajcarskoj.

Više

Solidar Suisse

Solidar Suisse Švajcarska: posvećena je za jedno pravednije – socijalno, političko i ekonomsko društvo. Ima preko 50 projekata u 13 zemlje i vrši kampanje u Švajcarskoj.

Više
Solidar Suisse Slide

Solidar Suisse

Solidar Suisse Švajcarska: posvećena je za jedno pravednije – socijalno, političko i ekonomsko društvo. Ima preko 50 projekata u 13 zemlje i vrši kampanje u Švajcarskoj.

Više

Story Telling

...

24.07.2020

CALL OF INTEREST VImentis Second call

Solidar Partneri

...

Publikacija

...

Nacionalna asocijacija autizma Kosova

1 pdf