Decent Work

Sfera ekonomija domena i dostojan rad sadrže područja održive proizvodnje i potrošnje; prava iz radnog odnosa i socijalna zaštita; poboljšani pristup tržištima rada i smanjena ekstremna eksploatacija radne snage.

Newsletter