Dialog u sektoru mljekarstava

Projekti

Opšta objektiva projekta Dijaloga za Mleko je da se stvore prave radne mogućnosti i održive mogučnosti za prihode u mljekarskom sektoru Kosova. Solidar Suisse bi želeo da to postigne kroz institucionalni razvoj mlečnih udruženja i, posebno, kroz jedan poboljšani dijalog između različitih zainteresovanih strana, zbog činjenice da su prepreke od strukturalnog porekla.

Rezultat 1: Projekat ‘Dijalog za mleko’ olakšava sprovođenje Master plana o strategiji razvoja Kosovske industrije mleka 2011-2020 od strane nacionalnih udruženja mleka , proizvođača mljeka i Kosovskih prerađivaća mljeka.

  Ključni rezultati projekta su kako sledi:

 • Transparentno i neutralno uzimaje uzoraka, kontrola kvaliteta i pravedno plaćanje sirovog mljeka
 • Zakonsko regulisanje direktnog marketinga mlečnih proizvoda na zelenim pijacama
 • Kvalifikovani mlečni tehničari i proizvođači na Kosovu
 • Direktna plaćanja i državne subvencije za proizvođače mleka
 • Programi podrške države za mlečnu industriju
 • Smanjenje poreza na dodatnu vrednost za agro-industrije; Pred-poreski odbitak na sirovo mleko
 • Mere vlade za subvencionisanje mlečnih proizvoda i antidamping mere u okviru sporazuma centralne
  • Evrope o Slobodnoj Trgovini
  • Zaštita sira Šar
  • Podizanje svesti potrošača za potrebe lokalne mlečne industrije
  • Formiranje jedne nacionaln platforme lobiranja za mlečnu industriju

Korisnici projekta su predstavnici udruženja farmera mleka,centara za prikupljanje mleka, mlekara i trgovaca na malo,opštinskih odeljenja za poljoprivredu,kao i poljoprivredni sindikati sektora mleka i država. Krajnji korisnici su uglavnom proizvođači mleka, odnosno određeni mali farmeri i njihove porodice kao i potrošači.

Projekt: Transparentno i neutralno uzimanje uzoraka, kontrola kvaliteta i fer plaćanje za sirovo mleko