Akademija za radna prava

Projekti

Akademija za radna prava

Opšti cilj projekta je jačanje sindikata kako bi radnicima u tekstilnom sektoru u BiH osigurali bolje uslove rada kroz programe edukacije o radu, jačanje kolektivne pregovaračke moći radnica i njihovih sindikalnih predstavnica u tekstilnoj i obućarskoj industriji u Bosni i Hercegovini i osnaživanje obnovljeni sindikati u TCLF sektoru.

Direktni korisnici: Članovi sindikata i sindikalni predstavnici Sindikata odjeće i obuće iz oba entiteta u Bosni i Hercegovini, kao i radnici u odjevnoj i obućarskoj industriji u Bosni i Hercegovini općenito, sa posebno posvećenom pažnjom radnicama.

Newsletter