Mladi i Zapošljavanje

Projekti

ZAPOŠLJAVANJE MLADIMA

Projekat ima za cilj poboljšanje stručnog obrazovanja u okviru stručnog obrazovanja zasnovanog na stručnom usavršavanju, podrška saradnji u stručnom obrazovanju i privatnom sektoru i poboljšanju karijerne orijentacije i pripreme kroz podršku obuci nastavnika i razmene ili inovativnim idejama za unapređenje karijerne orijentacije.

Projekat ima 2 komponente:

ProCareer

Region projekta: Region Peći uključujući opštine Istok, Dečane, Klina i Đakovica

Oko  25 osnovnih škola ,sa oko 6570 učenika od  6. do 9. razreda  i oko  1700 učenika 9. Razreda

Objektive: Poboljšanje zapošljavanja  zahvaljujući boljoj informisanosti o izboru karijere, u odnosu na individualne veštine i zahteva tržišta rada.

Projekat treba  adresirati tri specifične objektive;

  • Iniciranje i unapređenje karijernog vođenja i savetovanja u 25 osnovnih škola,
  • Standardni informativni proizvodi i usluge (upućivanja, webstrana, sajmovi zanimanja, itd., što se nude i doprinose boljoj informisanosti učenika, roditelja i nastavnika,
  • Okvirna politika za karijerno vođenje i savetovanje koja je poboljšana zahvaljujući informisanom predlogu politike,

ProSkills

Region projekta: Opština Peć

Objektive: Poboljšani  pristup za zapošljavanje mladih diplomiranih stručnjaka  zbog dodatnih zahteva tržišta, završenih stažiranja  i unapređenje saradnje između privatnog sektora i obrazovnog sistema.

Projekat treba  adresirati dva specifićne objektive;

  • Održavanje novih obuka i stažiranja na raspolaganje učenicima iz stručnih škola sa dodatnim veštinama bitnih za tržište,
  • Stručno obrazovanje u oblasti turizma, prerade drveta, ICT i prerade metala što  ima jedan povećan fokus na razvoj veština bitnih  za razvoj tržišta.

Projekt: Karijerno

Projekt: Skills

Newsletter